Research Articles | Challenge Journal of Concrete Research Letters

Advantageous approach for boron ores used in cement production: optimization of dehydration

Mustafa Engin Kocadağistan, Harun Arslan


DOI: https://doi.org/10.20528/cjcrl.2024.01.002
View Counter: Abstract | 60 times |, Full Article | 12 times |

Abstract


Boron with a certain water content is used for industrial purposes, including cement production. It is necessary to perform and optimize heat treatments and determine the water content. The heat treatment is applied to boron ores that must be used for cement production. However, these processes take time and increase costs. With this study, it will be possible to obtain boron products with the desired properties in a shorter time by determining the optimal parameters for dewatering processes. Colemanite and ulexite ores were reduced to a grain size of 44 microns by ore dressing processes and subjected to dewatering. The Taguchi method was used to optimize the dehydration of colemanite and ulexite ores. The orthogonal design of experiments method L18(6132) 3 factors, 18 trials was chosen to determine the design of experiments. The changes in the H2O-CaO-Na2O-B2O3 concentrations were determined on the basis of the analyses performed. TG/DTA analyses were carried out for comparison with the dehydration processes. In the optimization processes performed using the Taguchi method, the maximum water removal was achieved with 1 g of ore and a period of 6 hours. H2O removal was 98.42% at 650 °C for colemanite and 99.1% at 300 °C for ulexite. It has been shown that the dehydration of ulexite and colemanite ores can be optimized and the boron product with the desired properties can be obtained in a short time, which is an advantage for its use in the cement industry. It is expected that this study will serve as an important basis for future applications of B2O3 cement.


Keywords


colemanite; ulexite; dehydration; optimization; Taguchi method

Full Text:

PDF

References


Akyıldız A (2012). Beton Üretiminde Bor Atıklarının Puzzolan Materyal Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Ph.D. thesis, Namık Kemal University, Tekirdağ, Türkiye,

Altıner M (2018). Study of using calcium carbide slag to prepare calcium oxide briquettes by molding and calcination processes through Taguchi method. Cukurova University Journal of the Faculty of Engineering, 33(1), 179–188.

Baynal K (2005). Çok yanıtlı kalite karakteristiklerinin eş zamanlı eniyilenmesinde Taguchi yöntem ve otomotiv endüstrisinde bir uygulama. Journal of Industrial Engineering, 16(2), 2-8. (in Turkish)

Boren (2016). Yapı Malzemelerinde Bor, Bor ve Kullanım Alanları, National Boron Research Institute. http://www.boren.gov.tr/tr [accessed 10-10-2023].

Celik MS, Suner F (1995). A thermodynamic analysis of the decrepitation process. Thermochimica Acta, 245, 167-174.

Çelik H (2007). Üleksit Cevherinin Perklorik Asit Çözeltilerindeki Çözünürleştirme Kinetiği, Kalsinasyonu ve Optimizasyonu. M.Sc. thesis, Yüzüncüyıl University, Van, Türkiye.

Çelik MS, Uzunoğlu HA, Arslan, F (1994). Decrepitation properties of some boron minerals. Powder Technology, 79, 167-172.

Çopur M, Özmetin C, Özmetin E, Kocakerim MM (2004). Optimization study of the leaching of roasted zinc sulphide concentrate with sulphuric acid solutions. Chemical Engineering and Processing, 43, 1007-1014.

Danışman E, Yalçındağ Y (2023). Process improvement and an application with Taguchi method in food industry. Journal of Yaşar University, 16(69), 105-131.

Demirel B, Nasıroğlu S (2017). Bor mineralleri ve atıklarının çimentoda kullanılma stratejileri. Science and Engineering Journal of Fırat University, 29(1), 95-100. (in Turkish)

DPT (2001). Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Endüstriyel hammaddeler Alt Komisyonu, Kimyasal Sanayi Hammaddeleri. Cilt-II. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, Türkiye. https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/08/Sekizinci-Bes-Yillik-Kalkinma-Plani-Madencilik-OIK-Raporu EndustriyelHammaddelerAltKomisyonu-GenelEndustriMineralleri-Calisma-GrubuRaporu.pdf [accessed 10-10-2023].

Durmuş C (2016). Bor Katkılı Çimentoların Özelliklerinin İncelenmesi. M.Sc. thesis, Dokuz Eylül University, İzmir, Türkiye. (in Turkish)

Elbeyli İY, Derun EM, Gülen J, Pişkin S (2003). Thermal analysis of borogypsum and its effects on the physical properties of Portland cement. Cement and Concrete Research, 33, 1729-1735.

Eti Maden (2022). Bor Sektör Raporu, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü. https://www.etimaden.gov.tr/storage/pages/June2022/2021%20YILI%20BOR%20SEKTÖR%20RAPORU.pdf [accessed 10-10-2023].

Eyyüboğlu S (2013), Kolemanit Konsantratör Atıklarının Çimento Üretiminde Değerlendirilmesi. M.Sc. thesis, Balıkesir University, Balıkesir, Türkiye. (in Turkish)

Helvacı C (2015). Bor yataklarının mineral ve kimyası yönünden genel değerlendirilmesi ve gelecek öngörüsü. Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi, 6(47), 66-78. (in Turkish)

Helvacı C (2017). Borate deposits: An overview and future forecast with regard to mineral deposits, Journal of Boron, 2(2), 59-70.

Kayandan İ, Pehlevan V, Çağlayan,B, Türedi S (2004). Düşük tenörlü kolemanit cevherinin kalsinasyon yöntemi ile zenginleştirilmesi. International Boron Symposium, Eskişehir, Türkiye, 65-69. (in Turkish)

Kılcı S (2011). Borik Asitin Dehidratasyonu. M.Sc. thesis, Sakarya University, Sakarya, Türkiye. (in Turkish)

Kızılca M, Çopur M (2017). An optimization study on dissolution of the calcined colemanite mineral in methyl alcohol by CO2 in an autoclave system using Taguchi method. 2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, Istanbul, Türkiye, PAP-WCTIE-V.5-2017(28), 198-204.

Kocadağistan ME (2007), Çayeli Yöresi Bakır Cevherlerinin Biyoliçi. Ph.D. thesis, Atatürk University, Erzurum, Türkiye. (in Turkish)

Kumsal KH (1994). Taguchi Metodu. M.Sc. thesis, İstanbul University, İstanbul, Türkiye. (in Turkish)

Kurtuluş C, Kurtuluş R (2021). Surface modification of anhydrous borax with stearic acid by wet coating method. Journal of Characterization, 1(1), 1-9.

Mercan Ş (2019). Improvement of Product Quality by Using Design of Experiment and Artificial Intelligence Techniques. M.Sc. thesis, Balıkesir University, Balıkesir, Türkiye.

Olgun A, Kavas T, Erdoğan Y, Önce G (2006). Physico-chemical characterictics of chemically activated cement containing boron. Building and Environment, 42, 2389-2395.

Oruç F, Sabah E, Erkan ZE (2004). Türkiye’de bor atıklarının sektörel bazda değerlendirme stratejileri. II. International Boron Symposium, Eskişehir, Türkiye, 385-392. (in Turkish)

Özden E (2020). Elektrostatic Powder Coating Process Parameteres’ Optimization with Experimental Design Methods and Their Industrial Applications. M.Sc. thesis, Balıkesir University, Balıkesir, Türkiye.

Pehlivanoğlu HE, Davraz M, Kılınçarslan Ş (2013). Bor bileşiklerinin çimento priz süresine etkisi ve denetlenebilirliği. SDU International Technologic Science, 5(3), 39-48.

Samtaş G, Gülesin M (2005). Tolerans analiz yöntemleri ve Mak-tol tolerans analiz sistemi. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 20(1), 85-93. (in Turkish)

Şanyılmaz M (2006). Deney Tasarımı ve Kalite Geliştirme Faaliyetlerinde Taguchi Yöntemi ile bir Uygulama. M.Sc. thesis, Dumlupınar University, Kütahya, Türkiye. (in Turkish)

Şener S, Özbayoğlu G (1994). Üleksitin kalsinasyon özelliklerinin tespiti ve üleksit kolemanit ayrılmasında kalsinasyonun kullanımı. Bor Mineralleri Zenginleştirme Semineri Bildirileri, Bornova, İzmir, Türkiye, 47-57. (in Turkish)

Şener S, Özbayoğlu G, Demirci Ş (2000). Changes in the structure of ulexite on heating. Thermochimica Acta, 362, 107-112.

Taguchi G, Chowdhury S, Taguchi S (1999). Robust Engineering. McGraw-Hill Publishing Company, TS156.T335, New York, USA.

Topçu U, Soyhan HS (2022). Bor minerallerinin yangın geciktirici etkileri, Fuels, Fire and Combustion in Engineering Journal, 10(1), 28-37. (in Turkish)

Tunç M, Erşahan H, Yapıcı S, Çolak S (1997). Dehydration kinetics of ulexite from thermogravimetric data. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 48, 403-411.

Tunç M, Yapıcı S, Kocakerim MM, Yartaşi A (2001). The dissolution kinetics of ulexite in sulphuric acid solutions. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 15(4), 175-180.

Ulusoy H (2012). Eskişehir Kırka Yöresinde Bor Madeni Çevresinde Yaşayan İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Kan Bor Düzeyinin Ölçülmesi. Medical dissertation, Osmangazi University, Eskişehir, Türkiye. (in Turkish)

Yenialaca Ç (2009). Bor ve Kullanım Alanları. M.Sc. thesis, Gazi University, Ankara, Türkiye. (in Turkish)

Yıldız Ö (2004). The effect of heat treatment on colemanite processing: A Ceramics Application. Powder Technology, 142, 7-12.

Yılmaz M, Keskin M (2019). Determination of optimal reading conditions by Taguchi method. Academic Platform Journal of Engineering and Science, 7-1, 25-32.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.